Panevėžio „Žemynos“ progimnazija (kodas 190423150, adresas Ramygalos g. 99, Panevėžys) skelbia konkursą nuolatinėms plaukimo trenerio pareigoms užimti (2 etatai).

Darbo pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d.

Darbo pobūdis – darbas su meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo plaukikų grupėmis.

Darbo krūvis – šešių darbo dienų savaitė (pirmadienis-šeštadienis). Darbo krūvis, priklausomai nuo turimos kvalifikacijos ir darbo patirties, gali siekti iki 36 val. per savaitę.

Atlyginimo koeficientas priklausys nuo turimos trenerio kvalifikacinės kategorijos ir tarifikuotų valandų krūvio.

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis išsilavinimas ir trenerio (sporto mokytojo (specializacija – plaukimas) – plaukimo trenerio) kvalifikacija;

1.2. geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

1.3. kompiuterinis raštingumas – gerai mokėti dirbti kompiuteriu;

1.4. bendradarbiavimo su kolegomis, sportininkų sveikatos priežiūros specialistais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei darbo su jais komandoje įgūdžiai;

1.5. meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo plaukikų grupių rengimo planavimo ir treniravimo įgūdžiai;

1.6. treniruočių stovyklų, plaukimo varžybų organizavimo ir vykdymo įgūdžiai.

 

2. Pretendentų pranašumai:

2.1. plaukimo (sporto), trenerio darbo patirtis;

2.2. projektus, siekiant pritraukti papildomas lėšas papildomam finansavimui, rengimo įgūdžiai;

2.3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą),

2.4. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

 

3. Pretendentas privalo pateikti dokumentus:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (2 priedas);

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.4. kvalifikacinę kategoriją dokumento patvirtinančią kopiją;

3.5. gyvenimo aprašymą;

3.6. motyvacinį laišką.

 

4. Dokumentai priimami nuo 2019 m. liepos 12 d. iki 2019 m. rugpjūčio 22 d., 8.00 iki 16.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

4.1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Ramygalos g. 99, Panevėžys.

4.2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Ramygalos g. 99, Panevėžys.

4.3. Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine@zemynos.panevezys.lm.lt

5. Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

6. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis) su komisija numatomas 2019 m. rugpjūčio 28 d., 10.00 val. baseino trenerių kambaryje, Ramygalos g. 99, Panevėžys.

7. Informacija teikiama telefonu 8 630 05 578 arba el. paštu rastine@zemynos.panevezys.lm.lt .

master click

Rėmėjai ir partneriai

primus derling logo
 
logo arena

programas finansuoja

Naujausi dokumentai

Kalendoriai • Nuostatai • Rezultatai
Plaukimas
Šuoliai į vandenį
Dailusis plaukimas
Atviras vanduo
Veteranai

 

2020 m. Lietuvos vaikų-jaunučių plaukimo čempionatas
2020 12 04-05 | Klaipėda
 
Gruodžio 4 d.
I dalis  11.00 val.
II dalis  17.30 val.
 
Gruodžio 5 d.
I dalis  10.00 val.
II dalis  15.30 val.

2020 m. Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas
2020 12 17-19 | Klaipėda
 
Čempionatai bus vykdomi be žiūrovų!

covid ban1

antidoping1

kandidatai1

mok plaukti1