Apie mus

Lietuvos plaukimo federacija (toliau LPF) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją banko sąskaitą ir veikiantis savanoriškos narystės pagrindu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

LPF jungia Lietuvos Respublikoje registruotų plaukimą, šuolius į vandenį ir dailųjį plaukimą propaguojančias ir vystančias sporto mokymo įstaigas, miestų federacijas, klubus, siekia koordinuoti LPF narių veiklą, atstovauti LPF narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.


LPF teisinė forma – asociacija. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos plaukimo federacija.


Savo veikloje LPF vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.


LPF yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.


LPF įkurta 1924 m. Atkurta 1991 m.


LPF pripažįsta Olimpinę chartiją ir yra Tarptautinių plaukimo federacijų – World Aquatics (buvusi FINA) ir LEN narė.

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

LPF finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.


LPF REKVIZITAI

Juridinių asmenų registras, kodas 191917910
Neries krantinė 16-406, LT-48402 Kaunas
el. p. info@ltuswimming.com
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT49 7044 0600 0150 1455, AB SEB bankas

 

Rėmėjai ir partneriai