Kita

COVID-19

virselis covid

virselis covid

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2021 09 07

COVID-19

SITUACIJOS STEBĖSENA REGIONUOSE (PERŽIŪRĖTI)

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvoje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija.

{slider title=”DABAR TAIKOMI RIBOJIMAI” open=”true”}

Kultūrinė veikla ir renginiai

kulturine veikla ir renginiai

kulturine veikla ir renginiai

*****

Apsauginės veido kaukės

Privalomos vyresniems nei 6 metų asmenims viešose uždarose erdvėse (pvz., parduotuvėse, viešajame transporte, renginiuose ir kt.), išskyrus atvejus, kai sportuojama arba kai teikiama paslauga, kurios negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ir kai dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negalima ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

COVID-19 pandemijos valdymo priemonės

*****

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt

*****

Esminės sąvokos

{tab title=”Aukšto meistriškumo sportas” open=”false”}

Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto meistriškumo sporto varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines priemones) siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Aukšto meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo sportu

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Aukšto meistriškumo sporto pratybos” open=”false”}

Aukšto meistriškumo sporto pratybos – aukšto meistriškumo sporto specialisto vadovaujama arba savarankiška veikla, kurios tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Aukšto meistriškumo sporto specialistas” open=”false”}

Aukšto meistriškumo sporto specialistas – asmuo, vadovaujantis sportininko aukšto meistriškumo sporto pratyboms

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Aukšto meistriškumo sporto varžybos” open=”false”}

Aukšto meistriškumo sporto varžybos – nacionalinių ar tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles (tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją (laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Fizinis aktyvumas” open=”false”}

Fizinis aktyvumas – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Fizinio aktyvumo specialistas” open=”false”}

Fizinio aktyvumo specialistas – specialistas, vadovaujantis asmens fizinio aktyvumo veiklai ir (arba) šviečiantis visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir taip pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Karantinas” open=”false”}

Karantinas – specialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo režimas, nustatomas atskiriems objektams ar apkrėstose teritorijose, kai registruojami nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų sukėlėjų paplitimai arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejai, taip pat pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiai ar epidemijos

(Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas).

{tab title=”Sporto renginys” open=”false”}

Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi

(Lietuvos Respublikos sporto įstatymas).

{tab title=”Viešoji vieta” open=”false”}

Viešoji vieta – tai vieta, kuri yra nuolat ar nustatytu laiku prieinama visuomenei ar jos daliai laisvai ar komerciniu, narystės pagrindu ar kitaip, yra naudojama verslo, pramogų ar kitais teisėtais tikslais, taip pat apimanti ir nuošalias vietas tiek, kiek jose nėra realizuojama teisė į privatų gyvenimą

(Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė, 2011).

{/tabs}
{/sliders}

{slider title=”OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI” open=”false”}

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų (galiojanti suvestinė redakcija)

Visi sprendimai

2020-11-09 Sprendimas Nr. V-2504 dėl sporto įstaigų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų
2020-11-09 Sprendimas Nr. V-2549 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-10-26 Sprendimas Nr. V-2342 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-10-12 Sprendimas Nr. V-2229 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-09-10 Sprendimas Nr. V-2020 Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-09-03 Sprendimas Nr. V-1968 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 
2020-08-28 Sprendimas Nr. V-1932 dėl aukšto lygio meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-08-27 Sprendimas Nr. V-1922 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-08-20 Sprendimas Nr. V-1876 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-08-14 Sprendimas Nr. V-1834 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-08-07 Sprendimas Nr. V-1800 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-06-17 Sprendimas Nr. 1494 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
2020-05-28 Sprendimas Nr. V-1312 dėl sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
2020-05-22 Sprendimas Nr. V-1259 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
2020-05-22 Sprendimas Nr. V-1264 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių individualių sporto veiklų, fizinio aktyvumo pratybų ir aukšto meistriškumo sporto pratybų metu
2020-05-19 Sprendimas Nr. V-1218 dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
2020-05-14 Sprendimas Nr. V-1166 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose
2020-04-29 Sprendimas Nr. V-1026 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose
2020-04-23 Sprendimas Nr. V-973 dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose
2020-03-12 Sprendimas dėl kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto renginių
{/sliders}

{slider title=”REKOMENDACIJOS” open=”false”}

FINA rekomendacijos

Treniruotės namuose | #MentallyFit

*****

Rekomendacijos sportuojantiems namuose

#EkspertaiPataria: Kaip sportuoti plaukikui, kai baseinai uždaryti? (A. Bogdelio publikacija)

Specialistai rekomenduoja:
rekomend1 rekomend2
rekomend3 rekomend4
rekomend5 rekomend6

{/sliders}

{loadposition rssocial}

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai