Kita

Dėl tradicinių plaukimo varžybų rėmimo

Šių metų kovo 31 d. LPF konferencijos patvirtintame 2015 m. biudžete, tradicinių miestų varžybų rėmimui skirta  2 896 Eur.  Prašome iki balandžio 30 d. el. paštu emilis.vaitkaitis@gmail.com siųsti prašymus dėl paramos plaukimo varžyboms. Prašyme nurodyti:

–          varžybų pavadinimą, vykdymo datą, trumpą aprašymą;
–          varžybų vykdytoją, partnerius;
–          preliminarų dalyvių skaičių;
–          dalyvaujančių valstybių skaičių;
–          galimas reklamines pozicijas;
–          kiek lėšų prašote ir kokiam tikslui jos bus naudojamos;

Kriterijai pagal kuriuos bus skiriami pinigai:

1.      Varžybų reikšmingumas;
2.      Principas: vienos varžybos vienam juridiniam nariui;
3.      Tikslas: skatinti plaukimo plitimą ir prisidėti prie varžybų dalinių išlaidų padengimo.

Gautus prašymus svarstysime ir lėšas paskirsime artimiausiame Lietuvos plaukimo federacijos vykdomojo komiteto posėdyje.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai

2022 m. Lietuvos vaikų plaukimo čempionatas
Palanga | 25 m | 2022 11 25-26
Nuostatai | Rezultatai

2022 m. Lietuvos veteranų plaukimo čempionatas
Kaunas | 50 m | 2022 11 26-27
Nuostatai | Paraiška | Dalyviai | Rezultatai 1/2