Kita

Plaukimo varžybų teisėjavimas

Teisėjavimas plaukime nugara   Teisėjavimas plaukime krūtine 
 • Plaukikas turi plaukti ant nugaros;
 • Galva turi išnerti virš vandens iki ar ties 15 metrų žyma;
 • Plaukikui leidžiama atlikti kojų smūgius bet kokiu būdu;
 • Plaukikas baseino sienelę gali paliesti bet kuria kūno dalimi;
 • Posūkio metu pečiai gali būti pasukti per vertikalę ant krūtinės, bet nedelsiant turi būti atliekamas nepertraukiamas vienos rankos grybšnis arba tuo pačiu metu nepertraukiamas abiejų rankų grybšnis, leidžiantis pradėti posūkį;
 • Po posūkio atsispirdamas nuo sienelės plaukikas turi grįžti į padėtį ant nugaros;
 • Finišuodamas plaukikas turi paliesti baseino sienelę, būdamas ant nugaros.
 • Po starto ar posūkio leidžiamas vienas peteliškės (delfino) kojų smūgis;
 • Pradinis grybšnis rankomis gali būti atliekamas iki klubų linijos po starto ir kiekvieno posūkio;
 • Kiekvieno ciklo metu galva turi išnerti virš vandens;
 • Posūkio ir finišo metu abi rankos privalo paliesti baseino sienelę vienu metu.
 Teisėjavimas plaukime peteliške    Teisėjavimas plaukime laisvuoju stiliumi
 • Neriboti peteliške smūgiai kojomis;
 • Pirmas grybšnis rankomis turi iškelti plaukiką į paviršių;
 • Galva turi išnerti virš vandens iki ar ties 15 metrų žyma;
 • Virš vandens pakeltos rankos turi būti atpalaiduotos;
 • Neleidžiama plaukti krūtine ar kiti nesimetriški kojų judesiai („žirklės“);
 • Negalima judėti ant nugaros, išskyrus posūkį po sienelės palietimo, kur leidžiama bet kokiu būdu pasisukti, kol plaukikui atsispiriant nuo sienelės kūnas yra ant krūtinės;
 • Posūkio ir finišo metu abi rankos privalo paliesti baseino sienelę vienu metu;
 • Plaukikas turi išlikti vandens paviršiuje iki kito posūkio ar finišo.
 • Viso nuotolio metu tam tikra plaukiko kūno dalis turi kirsti vandens paviršių, išskyrus, kai sportininkui leidžiama būti visiškai pasinėrus po starto ar kiekvieno posūkio, bet ne daugiau nei 15 m – ties šia riba galva turi kirsti vandens paviršių;
 • Leidžiamas posūkio atlikimas bet kuriuo būdu;
 • Jei posūkio metu plaukikui nepavyksta paliesti sienelės, jam leidžiama sugrįžti atgal ir ją paliesti rankomis arba kojomis;
 • Draudžiama trauktis už plaukimo takelio ar atsispirti nuo baseino dugno.
Teisėjavimas plaukime kompleksiniu būdu Teisėjavimas komandinėse plaukimo estafetėse
 • Kompleksinį plaukimą sudaro 4 plaukimo būdai tokia tvarka: peteliške, nugara, krūtine ir laisvu stiliumi. Kiekvienas būdas turi apimti ketvirtadalį (1/4) distancijos atstumo. Nurodyta būdų eilė privaloma;
 • Plaukiant kiekvienu iš minėtų būdų galioja tos pačios stilių taisyklės;
 • Posūkiai:
  • Etapo peteliške pabaigoje plaukikas turi paliesti sienelę abiem rankomis vienu metu, būdamas ant krūtinės. Palietęs sienelę plaukikas gali atlikti posūkį bet kuriuo būdu, tačiau nuplaukti nuo sienelės turi persivertęs ant nugaros.
  • Etapo nugara pabaigoje plaukikas sienelę privalo paliesti viena ranka, plaukdamas ant nugaros. Posūkį yra leidžiama atlikti bet kuriuo būdu, tačiau plaukiko pečiai, jam nuplaukiant nuo sienelės, turi būti pasukami per vertikalę ant krūtinės.
  • Etapo krūtine pabaigoje plaukikas privalo paliesti baseino sienelę abiem rankomis vienu metu, būdamas ant krūtinės. Atlikti posūkį galima bet kuriuo būdu. Plaukikas likusį distancijos ketvirtadalį gali užbaigti bet kuriuo plaukimo stiliumi, išskyrus plaukimą peteliške, nugara ir krūtine.
 • Yra dvi estafečių rūšys – l. stiliumi (kai kiekvienas estafetės etapas įveikiamas laisvuoju stiliumi) ir kompleksiniu būdu (kai estafetė perduodama plaukiant šia tvarka: nugara, krūtine, peteliške ir l. stiliumi);
 • Estafetėje kompleksiniu būdu galioja tos pačios skirtingų plaukimo stilių taisyklės. Jos taip pat išlieka ir plaukikui finišuojant kiekvienu iš šių būdų;
 • Perduodant estafetę, plaukiko kojos turi atitrūkti nuo starto bokštelio ne anksčiau negu prieš tai startavęs komandos narys paliečia sienelę finišuodamas.  

 

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai