Kita

Prasidėjo priėmimas į Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnaziją

Prasideda priėmimas mokytis Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. į 8, 9 klases ir kitas laisvas vietas.

Stojantieji dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Liepų alėja 2, Panevėžys, elektroniniu paštu (rastine@sporto.panevezys.lm.lt) arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 5 d.

Stojantieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą priimti į gimnaziją;

2. Vaiko gimimo liudijimą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę ir jo kopiją;

3. Sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, taip pat stojančiojo kraujo bei šlapimo tyrimų pažymas.

Neturintys sporto medicinos centro pažymos sveikatą pasitikrins Panevėžio sporto medicinos centre (Liepų al. 4, I aukštas) Panevėžys;

4. Sportininko/paciento/ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimą dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir duomenų iš ambulatorinės kortelės. Šiuos dokumentus, pavadintus „Prašymas medicinos centrui “;

5. Nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“; ir įsakymu Nr. V-219 priedų pasikeitimų

6. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) ar galiojančią vienerius metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją;

7. I pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu;

8. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);

9. Dvi fotonuotraukas (3×4), stojant į dviračių sporto ir triatlono sporto šakas pateikia tris nuotraukas.

 

Dalį dokumentų galima užsipildyti gimnazijoje, kopijas darome vietoje.

Papildoma informacija mob. telefonais: 86 05 98327, 86 314 3319.

https://www.sporto.panevezys.lm.lt/

 

MOKINIŲ ATRANKOS III ETAPAS Į GIMNAZIJĄ BUS VYKDOMAS 2019 M. BIRŽELIO 7 D.

8.00-11.00 val. Registracija;

8.00-11.00 val. Medicininė sveikatos patikra sporto medicinos centre (Liepų alėja 4, Panevėžys)

11:00-13:00 Fizinio pajėgumo testavimas (gimnazijos sporto salėje, Liepų alėja 2, Panevėžys). Prašome turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę;

14:00-15:00 Sporto šakos kontroliniai normatyvai.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai