LPF

Skelbiamas viešas konkursas LPF generalinio sekretoriaus pareigoms užimti

Lietuvos plaukimo federacija (LPF) skelbia viešą konkursą LPF generalinio sekretoriaus pareigoms eiti. Kadencijos trukmė sutampa su Vykdomojo komiteto įgaliojimų trukme.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis universitetinį išsilavinimą, išmanantis Lietuvos sporto politiką ir sistemą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūrą ir sportą, Lietuvos plaukimo federacijos įstatus, pasirengęs jais vadovautis veikloje, jeigu būtų išrinktas generaliniu sekretoriumi.

Kandidatas turi išmanyti LPF tikslus ir siekti įgyvendinti jos misiją, puoselėti LPF vertybes, rūpintis federacijos veiklos kokybe ir turėti žinių, patirties bei gebėjimų, būtinų generalinio sekretoriaus funkcijoms:

  • vykdyti LPF konferencijos, prezidento ir Vykdomojo komiteto sprendimus, organizuoti ir vadovauti sekretoriato veiklai, tvarkyti einamuosius administracinius federacijos reikalus;
  • gavus LPF prezidento įgaliojimą veikti federacijos vardu visose valstybinėse institucijose ir įstaigose, atstovauti jai teisme ir arbitraže bei santykiuose su trečiaisiais (tiek privačiais, tiek viešais) asmenimis;
  • rengti federacijos veiklos programą, kasmetinį sporto varžybų kalendorių, sporto varžybų nuostatus ir varžybų reglamentą;
  • ne rečiau kaip kas ketvirtį pateikti Vykdomajam komitetui ataskaitą apie federacijos veiklą;
  • užtikrinti federacijos strateginio plano įgyvendinimą.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi pateikti pareiškinius dokumentus el. paštu info@old.old.ltuswimming.com iki 2022 m. birželio 1 d.

Kiekvienas pretendentas privalo pateikti pareiškinius dokumentus lietuvių kalba:

  1. prašymą dalyvauti viešame konkurse;
  2. pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. pretendento išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pretendento CV;
  5. motyvacinį laišką.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai