Mokymas plaukti

LVJC akcijai „Ar tu moki plaukti?” – NE!

Ar leisime skandinti Lietuvos vaikus?

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras š.m. kovo 22 d. kreipėsi į Lietuvos baseinus ir švietimo įstaigas, turinčias baseinus, ragindami prisidėti prie visuotinės akcijos ,,Ar tu plauki?“ (patvirtinta LVJC Direktoriaus įsakymu Nr.V-31, 2016 metų kovo 22 d.). Akcijos nuostatai.  

Akcijos metu Lietuvos švietimo įstaigos raginamos organizuotai vežti mokinių klases į baseinus ir egzaminuoti vaikų mokėjimo plaukti įgūdžius testu. Akcijos sąlygose nurodoma, kad turi dalyvauti ne mažiau kaip 70 procentų klasės vaikų.

Testo vykdymo programos turinys išdėstytas taip:

 • Mokinys startuoja po trenerio švilpuko įšokdamas nuo baseino krašto (nesinaudodamas kopetėlėmis ir laipteliais).
 • Mokinio testavimas ar išsilaiko vandenyje vertikaliai 5 sekundes.
 • Mokinys pakeičia kūno padėtį iš vertikalios į horizontalią.
 • Mokinio testavimas ar išsilaiko vandenyje vertikaliai 5 sekundes.
 • Mokinys plaukia pasirinktu plaukimo stiliumi 25 metrus.
 • Mokinys išlipa iš vandens per baseino kraštą, nesinaudodamas kopetėlėmis ar laipteliais.

PASTABA. Mokiniai, kurie sunkiai laikosi vandenyje, gali naudoti papildomas plaukimo priemones ir tai turi būti nurodyta pažymėjime.

Susipažinusi su akcijos sąlygomis Lietuvos plaukimo federacija atsakingai pareiškia, kad nepritaria tokios akcijos vykdymui, nes:

 1. Akcijos metu gali būti sukelta tiesioginė grėsmė vaikų saugumui ir gyvybei.
 2. Baseinuose dirbantys treneriai, nepažįstantys atvykusių į baseiną vaikų ir nežinantys jų plaukimo gebėjimų, turės organizuoti testo laikymą, kuris reikalauja specifinių įgūdžių.
 3. Testuojami plaukimo įgūdžiai yra įgyjami kryptingo ugdymo proceso metu.
 4. Negalima tokiu testu egzaminuoti mokinių, kurie nebuvo mokomi plaukti, nes daugelyje švietimo įstaigų plaukimo pamokos nėra vykdomos.
 5. Toks testavimas gali būti vykdomas ne mažiau kaip po 18–32 sistemingų plaukimo pamokų, vaikai turi būti tam pasirengę. Todėl reikalavimas, kad 70 proc. klasės mokinių turi dalyvauti akcijoje yra nusikalstamas ir neatsakingas, nes tiesiogiai kelia grėsmę vaiko gyvybei ir gali sukelti emocinį stresą.
 6. Visa atsakomybė už vaikų saugumą peradresuojama baseinų administracijai ir treneriams, kurie vykdys testą.

Akcijos organizavimas primena praėjusio amžiaus komunistinės Kinijos lyderio Mao Dzedongo vykdytą plaukimo akciją per Jangdzės upę, kai šokę į vandenį paskui kiniškojo komunizmo teoretiką paskendo tūkstančiai Kinijos gyventojų.

Lietuvoje negalime leisti pakartoti Saviečių kaimo tragedijos.

Plaukimo specialistai žino, kad išmokimas plaukti nėra lengvas procesas ir įgūdžiai nėra greitai įgyjami. Mokymas plaukti turi būti organizuojamas sistemingai ir kryptingai, laikantis didaktikos reikalavimų. Vaikai ne šuniukai, kurie turi įgimtą gebėjimą plaukti. Ir naivu tikėtis, kad įšokę į vandenį po trenerio komandos jie plauks. Toks požiūris nesuderinamas su pedagogine ugdomąja veikla. Moksliniai tyrimai ir plaukimo trenerių praktinė patirtis rodo, kad vaikai, kurie nesimokė plaukti to daryti nemoka arba turi silpnus plaukimo įgūdžius.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pažymi, kad vaikų skendimai yra apleista visuomenės problema, o skendimų prevencija reikalauja kompleksinių veiksmų ir nacionalinės strategijos. Vaikai vandenyje yra ypač pažeidžiami, nes turi prastus plaukimo įgūdžius ir negali adekvačiai įvertinti vandens pavojaus. Todėl mokinti vaikus plaukimo pagrindų ir saugaus elgesio prie vandens yra būtina. Pasaulinė praktika rodo, kad vaikų mokymo plaukti programos turi vykti sistemingai ir kryptingai, laikantis specialiųjų didaktikos principų, saugioje aplinkoje. Ugdymo procesą privalo vykdyti specialią kvalifikaciją turintys treneriai/mokytojai, kurie gerai išmano plaukimo programas, mokymo metodus, vaikų amžiaus ypatumus ir fizinius gebėjimus, gebantys deramai užtikrinti visų dalyvaujančių pamokose saugumą.

Lietuvos plaukimo federacija, kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu ir Švietimo ir mokslo ministerija eilę metų vykdo mokymo plaukti ir saugaus elgesio prie vandens programas, todėl gerai suprantame šio proceso ypatumus, metodikas ir atsakomybę jas vykdant.

Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu (2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V- 174) yra sudaryta darbo grupė mokymo plaukti programų tvarkos aprašui parengti. Šiame apraše bus kompetentingai parengta ir mokinių plaukimo pasiekimų kontrolės eiga.

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, atsakingai reikalaujame nutraukti akcijos ,,Ar tu plauki?“ vykdymą, kuria ketinama įtraukti vaikus į ugdymo etikos normas pažeidžiantį eksperimentą.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai