Plaukimas

Plaukimas – aktyvus arba pasyvus judėjimas vandenyje. Sportinio plaukimo tikslas – kuo greičiau įveikti nuotolį (nuo 50 m iki 1500 m) baseine arba atvirame vandens telkinyje vienu iš plaukimo būdų: 1. laisvuoju stiliumi (angl. freestyle) arba krauliu (crowl), 2. delfinu arba peteliške (butterfly), 3. krūtine (breaststroke), 4. nugara (backstroke).

Plaukimo varžybos rengiamos 50 ir 25 metrų ilgio baseinuose. Plaukikai varžosi ir siekia rekordų šiuose nuotoliuose:

 • 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m laisvu stiliumi;
 • 50 m, 100 m, 200 m nugara;
 • 50 m, 100 m, 200 m krūtine;
 • 50 m, 100 m, 200 m peteliške;
 • 100 m*, 200 m, 400 m kompleksiniu būdu;
 • estafetė 4 x _50 m laisvu stiliumi*;
 • estafetė 4 x 100 m laisvu stiliumi;
 • estafetė 4 x 200 m laisvu stiliumi;
 • estafetė 4 x _50 m kompleksiniu būdu*;
 • estafetė 4 x 100 m kompleksiniu būdu;
 • mišri estafetė1 4 x 50 m laisvu stiliumi*;
 • mišri estafetė 4 x 100 m laisvu stiliumi**;
 • mišri estafetė 4 x _50 m kompleksiniu būdu*;
 • mišri estafetė 4 x 100 m kompleksiniu būdu**.

*plaukima tik 25 m ilgio baseine,  1komandą sudaro du vyrai ir dvi moterys, **FINA fiksuoja rekordus tik 50 m ilgio baseine.

Plaukimas – olimpinė sporto šaka. Nuotoliai, įtraukti į olimpinių žaidynių programą, yra paryškinti (žr. aukščiau).


Plaukimo stiliai

Plaukimas krauliu. Plaukiant krauliu krūtine atliekami pakaitiniai nepertraukiami rankų grybšniai ir kojų judesiai aukštyn žemyn.

Kūno padėtis beveik horizontali.

Veidas panertas į vandenį iki antakių linijos. Žvilgsnis nukreiptas žemyn ir šiek tiek pirmyn.

Ranka įdedama į vandenį plaštaka, arti išilginės kūno ašies, tada palengva lenkiama per alkūnę, traukiama į apačią atgal ir ištiesiama paliečiant nykščiu šlaunį. Iš vandens pirmiausia išnyra alkūnė, paskui ir visa ranka. Sulenkta per alkūnę ranka keliama virš vandens atpalaiduota, plaštaka praeina arti kūno. Kai viena ranka baigia, kita pradeda grybšnį.

Kvėpavimas derinamas su rankų judesiais. Įkvepiama pro burną pasukus galvą į rankos, atliekančios grybšnį, pusę. Įkvepiant vienas skruostas ir ausis turi būti vandenyje. Iškvepiama nuo galvos pasukimo į pradinę padėtį iki kito įkvėpimo. Kitas įkvėpimas gali būti atliktas po 2–3 arba daugiau grybšnių.

Vienam rankų grybšniui tenka nuo 2 iki 6 kojų smūgių.


Plaukimas nugara. Plaukiant nugara atliekami pakaitiniai nepertraukiami rankų grybšniai ir kojų judesiai aukštyn žemyn.

Kūno padėtis beveik horizontali. Galva pakaušiu remiasi į vandens paviršių.

Žvilgsnis nukreiptas aukštyn ir truputį atgal.

Nardinant rankas į vandenį galimi svyravimai aplink kūno išilginę ašį, tačiau galvos padėtis nesikeičia.

Kvėpavimas derinamas su rankų judesiais: atliekant grybšnį viena ranka įkvepiama (tik pro burną), kita ranka – iškvepiama (galima ir pro burną, ir pro nosį).

Grybšnio metu rankos pirštai suglausti ir visą laiką remiasi į vandenį, oru perkeliama ranka atpalaiduojama.


Plaukimas krūtine. Plaukiant krūtine atliekami vienalaikiai simetriški rankų ir kojų judesiai (panašūs į varles) horizontalioje plokštumoje su nedideliais kūno svyravimais aukštyn žemyn.

Kvėpavimas derinamas su rankų judesiais. Vienam rankų grybšniui tenka vienas įkvėpimas ir vienas atsispyrimas kojomis, po kurio vyksta slinkimas.

Pradedant rankų grybšnį galva iškeliama iš vandens ir įkvepiama (galima ir vėliau įkvėpti), tiesiant rankas į priekį veidas vėl panardinamas į vandenį ir pradedamas iškvėpimas pro burną arba pro nosį.

Santykiškai lėtai kojos pritraukiamos rankų grybšnio pabaigoje ir staigiai tiesiamos lanku išorėn atgal vidun – tiesiant rankas į priekį.


Plaukimas peteliške (delfinu). Plaukiant peteliške atliekami vienalaikiai nepertraukiami rankų grybšniai ir kojų judesiai, panašūs į delfino uodegos smūgius žemyn aukštyn.

Kūno padėtis beveik horizontali, gulima ant krūtines, veidas panertas į vandenį, žvilgsnis nukreiptas žemyn ir šiek tiek pirmyn.

Rankos įdedamos į vandenį plaštakomis, arti išilginės kūno ašies, kuo toliau priekyje, tada palengva lenkiamos per alkūnes, traukiamos į apačią atgal ir ištiesiamos paliečiant nykščiais šlaunis. Iš vandens pirmiausia išnyra alkūnes, paskui ir visos rankos. Sulenktos per alkūnę rankos keliamos virš vandens atpalaiduotos, įdedamos į vandenį ir pradeda kitą grybšnį.

Kvėpavimas derinamas su rankų judesiais. Įkvepiama pro burną pakėlus galvą į priekį arba pasukus į šoną. Iškvėpimas vyksta nuo galvos pasukimo į pradinę padėtį iki kito įkvėpimo. Kitas įkvėpimas gali būti atliktas po 1 arba daugiau grybšnių.

Vienam rankų grybšniui tenka 2 kojų smūgiai: pirmas – grybšnio pradžioje, antras – grybšnio pabaigoje.

Rėmėjai ir partneriai